Uber – ingen over, ingen ved siden av?

”Dele-guru og forfatter av den anerkjente boken “What´s Mine Is Yours” Rachel Botsman forklarer den nye delingsøkonomien som “et økonomisk system av desentraliserte plattformer som låser opp verdien av lite utnyttede ressurser, ved å matche behov og ressurser, på måter som overgår tradisjonelle institusjoner”. Det kan også forklares som plattformsystemer som lar enkeltmennesker gjøre nytte av ubrukte ressurser ved å dele og selge dem.

Debatten rundt delingsøkonomi har skutt fart den siste tiden. Vi har fortflyttet oss fra et samfunn som tidligere var preget av sentraliserte hierarkiske insitusjoner (top-down), til å idag befinne oss I et sammenkoblet digital nettverk med nye banebrytende ideer og oppfinnelser som truer de tradisjonelle forretningsmodellene. Det amerikanske selskapet Uber, er et kroneksempel på dette! Den nye bølgen bestående av en såkalt “dele-kultur”, snur økonomibildet på hodet. Selskaper som Uber og AirBnb utfordrer og endrer industrier på et globalt nivå. En ny dele-økonomi dannes, og tankesettet “det som er mitt, er ditt”, “Jeg har, du vil ha” er blitt et bærende prinsipp. Dette innebærer en transformasjon I forhold til tillit mellom fremmede.

Uber, på lik linje med AirBnb, er et fascinerende og revolusjonerende selskap. Uber eier verken taxier eller ansatte, men likevel har selskapet overtatt enorme andeler av taxi-industrien siden selskapet ble etablert for 6 år siden. Ideen bygger på at privatpersoner skal fungere som taxisjåfører I egen bil. Delingsøkonomien er enkel: Tilgang, fremfor eierskap av ubrukte ressurser!

“ Uber, the world largest taxi company, Owns no vehicles. Facebook, the worlds most popular media owner, creates no content. Alibaba, the most valuable retailer, has no inventory. And AirBnb, the worlds largest accommodation provider, owns no real estate. Something interesting is happening “ Tom Goodwin (Techcrunch, 2015)

Personlig ser jeg på Uber som et kjærkomment tilskudd til den eksisterende taxinæringen. Den tradisjonelle taxinæringen er dømt til endring, og næringen kan ikke lenger beskytte det gamle mot det nye. Uber kombinerer rask og effektiv service og gir enklere og tryggere transaksjoner mellom sjåfør og kunde. Forretningsmodellen til det rasktvoksende taxi-selskapet skal man absolutt ikke kimse av!

Folk blir mer og mer komfortable med å dele. Delingsøkonomien vokser så raskt som den gjør på grunn av alle de nye tilbudene. Nøkkelord er tillit og effektivitet. Uber baserer seg på interaksjon mellom mennesker og ratingssystemer. Uber passasjerer rater sjåfør, og sjåfør rater passasjerer. Dette er et såkalt tosidig ratingsystem. Tillit blir den nye valutaen for delingsøkonomien, og ratingsystemene blir essensielle!

forward-412761_960_720

Med innovasjoner som Uber, er det ikke lenger noe forskjell på samfunn og bedrift. Mennesket har gått fra å være passive forbrukere I et marked, til I dag å bli delere, oppfinnere, franchisere, produsenter og tilbydere I markedet. Forbrukeren har aldri vært mektigere enn den er nå! Delingsøkonomien åpner opp for en helt ny verden full av muligheter, men det ligger noen utfordringer mellom det kommeriselle og det idealistisk motiverte.

Selvom mye er bra med Uber konseptet, så er det jo sider ved denne virksomheten som kan være problematiske. Debatten rundt taxiforbundet og Uber har den siste tiden fått mye oppmerksomhet I media. Blant annet på programmet “Debatten” på NRK1, ble dette temaet diskutert. En av de store utfordringene med Uber er hvordan tjenesten skal skattlegges. Skal Uber sjåfører skatte på lik linje med de tradisjonelle taxi-sjåførene? En annen utfordring er om det er krav til kjøretøyenes tekniske standard ? Og sist men ikke minst – hvor trygt er det å sette seg inn I en Uber drosje?

manhattan-1026248_960_720

Hvis Uber virksomheten har kommet for å bli og Uber sjåførene får dette som sin faste jobb, så må de selvfølgelig skatte på lik linje med alle andre I velferdsstaten. Det gjenstår en del praktiske ordninger før denne forretningsmodellen kan helt og holdent godkjennes!

Når det først snakkes om skatteunndragelser og snuskete næring, så er ikke den eksisterende taxi-næringen noe skoleeksempel selv. Henviser blant annet til disse artiklene: – «Vil straffe drosjesvindler for omfattende drosjejuks»

– «Vil inndra drosjeløyver uten dom»

Presumptivt kan den eksisterende drosje-næringen kanskje lære noe av det innovative selskapet Uber? Enn så lenge benytter jeg meg av Uber, for det gjør godt for både lommebok og apostlenes hester!

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *