Fra sveivegrammofon til streaming

Menneskets mulighet til å nyte musikk har endret seg dramatisk fra den gang det kun var forbeholdt noen få til det store konsumet vi alle er en del av i dag. Menneskets musikkhistorie startet på 1800 tallet med Thomas Edison I frontlinjen og hans oppfinnelse av fonografen. Før denne oppfinnelsen kunne man kun lytte til […]

Den digitale revolusjon

I gamle Kristiania handlet det om kampen om tilværelsen, mens i dagens samfunn handler det om kampen om oppmerksomhet og konkurransen om oppmerksomhet blir stadig tøffere og tøffere. Digital markedsføring handler om å hjelpe organisasjoner med å benytte seg av de riktige digitale verktøyene, men også om å markedsføre og selge varene på riktig måte. […]