Fra sveivegrammofon til streaming

Menneskets mulighet til å nyte musikk har endret seg dramatisk fra den gang det kun var forbeholdt noen få til det store konsumet vi alle er en del av i dag. Menneskets musikkhistorie startet på 1800 tallet med Thomas Edison I frontlinjen og hans oppfinnelse av fonografen. Før denne oppfinnelsen kunne man kun lytte til […]