Business Model Canvas – forretningsmodellen for din virksomhet?

Det er mye aktivitet på fagbloggen om dagen. Hver uke får vi stadig nye oppgaver å bryne oss på. Spennende tider! Denne uken fikk vi i oppgave av vår foreleser og professor, Arne Krokan å beskrive modellen ”business model canvas” og dens dimensjoner.

En måte å forstå forretningsmodeller på er gjennom ”business model canvas” modellen. Den gir et antall dimensjoner man bør ta hensyn til når man skal etablere en ny virksomhet og er brukt i svært mange praktiske sammenhenger, blant annet i Norge.

En forretningsmodell er nødvendig for å kunne kartlegge stryker og svakheter ved bedriftens forretningsvisjon. Canvas modellen viser til en mal som består av 9 punkter en bedrift bør ta hensyn til når det utarbeides en forretningsmodell.

 

hand-895588_960_720

 

1) Kundesegmenter – hvem skaper man en verdi for, hvem er de viktigste kundene

2)Verdivurdering – hva slags verdi skaper man for kundene, tilbys det en løsning på et problem eller tilfredsstiller man et behov

3)Kanaler – gjennom hvilke kanaler skal du komme i kontakt med kunden, og hvordan skal du levere det som har verdi for kunden

4)Kunderelasjoner – hva slags relasjoner har du til kunden

5)Inntektsstrømmer – hvilke mekanismer påvirker hvordan bedriften din tilegner seg verdi. Hva tar bedriften betalt for og hvordan tar den betalt

6)Nøkkelressurser – hvilke ressurser har bedriften tilgjengelig og hvilke ressurser trenger den for å skape og levere verdi

7)Aktiviteter – hva må være på plass for at bedriften din kan gi et godt resultat? Hva slags aktiviteter må bedriften utføre for å levere ønsket resultat

8)Partnere – hvem kan være nyttige samarbeidspartnere for å realisere forretningsmodellen?

9)Kostnadsstruktur – når du har kartlagt alle punktene ovenfor og har en forståelse for strukturen har man en ide om kostnader

De overnevnte punktene gir en god pekepinn til hvordan en god forretningsmodell kan utformes og se ut.

Jeg tror Canvas modellen har blitt så populær nettopp fordi den vektlegger viktige elementer som relasjoner mellom selskapets kunder og konsumenter, samt leverandører og allierte. I en bedrift henger alt sammen, på lik linje med et økosystem, og det er derfor viktig å forså alle interessenter og alle som er berørt av det bedriften holder på med! Det tror jeg Canvas modellen er et godt eksempel på!

One thought on “Business Model Canvas – forretningsmodellen for din virksomhet?

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *