Et problem jeg skulle ønske var løst

Forrige uke fikk vi en nokså krevende bloggoppgave av Karl Philip Lund å begi oss ut på. Den lød som følger: «Ikke spør unge hva de ønsker å bli når de blir store. Spør heller om hvilket problem de ønsker å løse og hvilken kunnskap, ferdigheter og evner de trenger for løse problemet. Beskrive et problem […]